Bloggen fortsetter på Facebook eller Instagram

Ettersom jeg jobber full tid som lærer, og driver en blogg både på Facebook og Instagram, der jeg deler fra min undervisning, kommer jeg ikke lenger til å oppdatere bloggen min her på WordPress. Slå gjerne følge med meg på en av de andre plattformene:

http://www.facebook.com/elinmaage/

https://instagram.com/elinmagebjornegardslaerer/

Reklame

FØRSTE BOKBAD

Aleksander Larsen var gjest i vårt første bokbad. Han er norsklærer her på 8. trinn. Han fortalte om favorittboken sin: «Så vakker du er» av Brynjulf Tjønn. Boken rommer både det groteske (onkelen er syk med kreft) og det vakre (hovedpersonen er forelsket i en jente i klassen). Håp og sorg går hånd i hånd. Boken ble raskt revet vekk fra biblioteket vårt.

LESETERMOMETER:

Her er lesetermometeret vi bruker til å samle sammen hvor mye hver bokklubb har lest siden sist. Målet er at bokklubben på fire elever skal ha lest 40 timer til sammen når perioden er over. Kanskje klarer de litt mer?

Her er en mer utskriftvennlig versjon: 
Nederste del: http://bit.ly/2FwfmbO
Øverste del: http://bit.ly/2QKlaRg

BOKBAD

For å inspirere elevene til å lese mer, har vi invitert dem til bokbad. Her får de møte en lærer og bli kjent med han eller henne gjennom å høre om bøkene de leser. Så langt har vi intervjuet de to andre norsklærerne på trinnet. I denne uken skal rektor og meg være gjest i hvert vårt bokbad. Jeg gleder meg til å fortelle om bøkene som betyr mye for meg.

GODE BØKER


Ofte kan det være vanskelig å finne ut hvilke bøker man kan lese. Her har jeg derfor laget en video der jeg anbefaler gode bøker for ungdom. I min klasse ble denne videoen en god start på en samtale der elevene gav hverandre enda flere tips til bra lesestoff. Da vi så gikk ned på biblioteket, brukte vi ikke så lang tid der, for de fleste visste hva de ville ha tak i.

VITSER


I forbindelse med at vi har jobbet med tegneserier, har jeg samlet en del vitser. Disse fikk elevene høre før de begynte å tegne. Jeg tenker at dere også kanskje trenger litt humor, nå når det snart er helg?

Her er alle vitsene i et dokument: http://bit.ly/2Ruc53q

BOKKLUBBER

Da er vi i gang med en periode med mye lesing! Vi skal ha en lesekonkurranse frem til vinterferien. I stede for at vi samler opp hvor mange minutter hver enkelt elev har lest, samles de i bokklubber. De møtes i hver lesetime, forteller hverandre hva de har lest, og inspirerer hverandre til å lese enda mer. Til sist i klubbmøtet samler de sammen antall leseminutter siden sist, og så gir boksjefen den samlede tiden til meg.

VIDEO OM TEGNESERIER

Her har jeg laget en undervisningsvideo om tegneserier. Der gir jeg en innføring i hva som kjennetegner sjangeren. Jeg beskriver hva som er typisk for tegneserier – både for tekst og bilde. Bruk den gjerne!

Må det være sånn?

Hvert semester gruer jeg meg til denne dagen. I dag skal jeg sette over 300 karakterer. Nå er det ikke lenger snakk om elever. I dag er det snakk om tall – mange tall. Da melder alltid spørsmålet seg? Hvorfor skal vi sette 13 karakterer på hver eneste ungdom? Verken jeg eller de har godt av det.

Karaktervegring

Hvordan få elever til å lese mer?

Vi skal snart i gang med et prosjekt der vi skal få elevene til å lese mer. Men hvordan får vi det til? Vi som er lærer på 8. trinn synes dette er et viktig og spennende tema, så i disse dager tenker vi hardt, diskuterer, planlegger og forkaster. Lag for lag bygger vi opp et opplegg.

Gode bøker!

EVALUERING AV ALTERNATIV TENTAMEN:

I vår tentamen før jul skrev to elever sammen på en tekst. Oppgaven var en video der elevene skulle fortelle hva som skjedde videre med hovedpersonen. Til sist fikk alle elevene muntlig respons av meg på tekstene deres.

Den viktigste erfaringen er at her traff vi elevene på hjemmebane. Dette var noe de likte og følte de fikk til å gjøre. Det var rørende å se hvordan de hjalp hverandre til å skrive bedre. Ingen var borte fra tentamen, fordi de følte ansvar for den andre. De hadde stor glede av å snakke sammen og utvikle ideer sammen. I tillegg hjalp de hverandre med å rette opp skrivefeil. Alle tekstene var mye bedre enn ved forrige individuelle skriveøkt.

Da elevene først fikk se videoen, ble de først litt overrasket. «Er det dette som er oppgaven?» lurte de på. Da de så begynte å skrive, tok det ikke lang tid før elevene ble svært engasjerte. Det slo meg som lærer at dette var problemløsning på høyt plan. Vi hadde bevisst lagt få hint i videoen til hva som skulle skje videre. Dermed fikk elevene veldig stort spillerom. Dette trivdes de med, og det ble mange varierte og spennende historier. Aller best ble de fortellingene der elevene selv ordnet opp det lærerne hadde rotet til.

Å gi muntlig respons til elevene på tentamen var en nyttig erfaring for meg selv. Det å se elevenes ansikt mens du forteller dem noe, er utrolig viktig. Da fikk jeg lettere fanget opp det de var opptatt av, og vi fikk avklart det som kunne blitt til en misforståelse. Jeg har aldri brukt så kort tid på retting, og så lang tid på tilbakemelding før.

Vi tre som er norsklærere på trinnet ble møtt med enormt mye positiv respons, og vi er stort sett veldig overveldet. Det lille som dukket opp av kritikk var to ting: Det ene var en bekymring over elevenes individuelle arbeid. Hvordan kan man vurdere enkeltelevens innsats når teksten er skrevet av to stykker? Her kan det sies at vi hadde hatt en skriveøkt rett før der elevene jobbet alene. Elevene ble deretter satt sammen ut fra nivå og interesse. Det var derfor svært få elever som savnet det individuelle arbeidet.

Den andre kritikken gjaldt uro i klasserommet under under skrivingen. Når elevene først får lov til å snakke, er det da fritt fram for å snakke høyt eller skape uro på andre måter? Før vi gjennomførte tentamen, hadde vi flere runder hvor vi øvde på disse grensene. I starten økte elevene stadig volumet og det ble bråkte i klassen. På selve dagen klarte de balansen, og vi lærerne hørte kun en fin summing av stemmer.

I det hele tatt frister det å gjøre noe lignende til neste tentamen. Våre elever fikk også lov til å ta pauser når de selv ønsket det. I det hele tatt opplevde de derfor tentamen som svært lite stressende, morsomt og utviklende. Selv satt ble jeg bare utrolig stolt over elevene, for de viste seg på sitt aller beste denne dagen.

KARAKTERVEILEDNING

Jeg er veldig stolt av at skolen vår har kuttet ut karakterer! Dette har vært et fint halvår for elevene – og kanskje aller mest meg! Vi har senket skuldrene og hatt fokus på lek og læring – ikke karakterer og dokumentasjon. Nå gjenstår riktignok en viktig karaktersamtale med alle elevene. Men det gleder jeg meg faktisk til! Jeg er ganske sikker på at elevene forstår selv hvordan de ligger an.